Werke über Ernst Jandl

Bugmann, D.: "...mei hosn is ma zguat...". Bieler Tagblatt, 30.7.1992
Bugmann, D.: Seitenhiebe und natürliche Bedürfnisse. Bieler Tagblatt, 6.5.1992
Bugmann, D.: Seitenhiebe und natürliche Bedürfnisse. Seeländer Bote, 6.5.1992